Uvodni stranka

Par mejch fotecek

Par mejch videi

Zatim objeveny fingerboardovy triky

Park

Par linku

Kontakt

Triky

Co všechno se dá na fingerprknu dělat? Fantazii se meze nekladou. Triků je tak moc, že tady nenajdete ani zdaleka

všechno. Kombinací je snad nekonečno. Skoro všechno se dá dělat na front side, nebo backside, Switch, a nebo na fakie. Vysvětlení

Najdete ve SLOVNÍKU. Některý triky sem opsal všude možně, tak jestli tu někdo pozná svoje slova, tak se prosim nezlobte.

No a kdyby to někoho fakt sralo tak mi napište a já to smažu.

 

Pro začátek pár pravidel, ale nikdo neřiká, že se tim musíte řídit:

1. Můžete užívat jen 2 nebo 3 prsty.

2. Nemůžete používat palec při ollie.

3. Nemůžete přistát s prsty jinam než na board.

4. Váš palec může být používán jen jestli-že je užívaný ve vzduchu pro uchopení.

5. Nemůžete hodit s boardem a jenom na něj naskočit.

6. Musíte přistát vašimi prsty zároveň s boardem.

 

 

 

OLLIES

 

Ollie

Základní trik. Bez toho se prostě neobejdete. Jde vlastně o skok do vzduchu, přičemž prkno stále drží na prstech.

Ukazováček položte na přední šrouby a prostředníček na tail. Prudce přitlačte tail a nadlehčete ukazováček. Překlopte prkno

na prsty a táhněte nahoru. V nejvyšším místě srovnejte board zase do vodorovné polohy a ladně dopadněte na zem. Ze

začátku je dobré zkoušet si to na něčem měkym, nebo při stlačení tailu udělat prudký pohyb dozadu.

 

Frontside (fs) ollie

Uděláte ollie a otočíte prstama o 180 stupňů směrem ukazováček dozadu.

 

Backside (bs) ollie

To samí jako fs ollie, ale na opačnou stranu (ukazováček vpřed).

 

Nollie

Podobně jako ollie, akorát že ukazováček je na nose-u a prostředníček na zadních šroubech. Tahá se prostředníčkem

při jízdě ve směru ukazováčkem vpřed.

 

Wallie

Ollie z wallride-u (jízda po zdi).

 

 

 

FLIPS

 

Shove-it

Při jízdě škubněte zadním prstem dozadu a přednim dopředu, tak aby se deska po zemi otočila o 180° nebo 360°.

 

Pop shove-it

Udělejte ollie a v nejvyšším bodě shove-it. Prkno se točí ve vzduchu.

 

Kickflip

Napřed udělejte ollie a v nejvyššim bodě trhněte ukazováčkem prudce k sobě, tak aby se prkno otočilo o 360° směrem

k vám kolem své podélné osy. Jde dělat i několikanásobně (double, triple,...).

 

Heelflip

Podobně jako kickflip, ale ukazováčkem trhněte od sebe. Prkno se otáčí o 360° směrem od vás kolem své podélné osy.

I tady se často dělají násobky (double heelflip, triple heelflip,…).

 

Varial kickflip

Jako kickflip a pop shove-it 180° dohromady.

 

Varial heelflip

Jako varial kickflip, ale kopanej na heelflip-ovou stranu.

 

Inward heelflip

Jako varial kickflip, akorát kopanej na heelflip a shove-itovej pohyb je kopanej na backside (pro praváky: prkno se netočí

ve směru hodinovejch ručiček, ale v protisměru. U leváků je to naopak).

 

Hardflip

Z ollie kopněte prkno tak, aby se otočilo o 180° okolo příčné osy a o 180° kolem podélné osy. „tělo“ se netočí.

 

360 flip

Kick flip a shove-it 360° v jednom.

 

Impossible flip

Jeden z těch fakt těžkejch triků. Dejte ollie, a až bude prkno kolmo, tak naklopte truckama k sobě a ohněte

prostředníček, až se okolo něj finger otoči tak na něj dopadněte.

 

Front foot impossible

Vyskočte a trochu naklop fingra do strany (truckama k tobě) a pak ohněte přední prst. Dopadněte jako z impossible.

 

Fs kickflip

Děláte fs ollie a jak ho máte otočený asi o 90 stupňů tak prudce kopnete ukazovákem hodně k sobě a dotočíte do 180°.

 

Fs heelflip

Jako fs kickflip, ale prkno kopete na heel.

 

Front finger impossible

To samý jako impossible, ale kolem předního prstu.

 

Tacos flip

Udělejte polovičního kickflipa. Až se vám prkno ve vzduchu otočí tak, že bude trekama nahoru, tak na něj dejte prsty

a ještě ve vzduchu ho otočte zadem zpátky jako kdybyste vraceli backflip.

 

Flap Jack

Položte si fingr před sebe a dejte ukazováček na tail, ostatní prsty jsou rovnoběžně s ukazováčkem  mimo desku.

Ukazováčkem kopněte tail tak, aby se vám přetočil jako na poloviční Backflip. Tím pádem vám fingr leží trekama

nahoru na kloubech prstů. Můžete to vrátit jakýmkoli flipem (efektní je Impossible), nebo z toho pokračovat dál.

 

Backflip

Je lehčí nejdřív se ho naučit na nějaké skočce. Jde jen o to, otočit fingec na bříška prstů a trhnout zadním prstem

(který je v tuto chvíli vepředu) trošku nahoru. Když odděláte ruku, prkno se přetočí úplně a vy jen dopadnete.

 

Frontflip

Jako backflip, ale prkno se točí na druhou stranu.

 

Moon walk

Ve vzduchu udělejte backflip, dejte prsty zpátky na desku, udělejte další (stále ve vzduchu) a další a další, co nejvíc

se vám povede.

 

Bandit flip

Jedete v manuálu, ale přední prst je na spodu desky těsně před předním trekem. Když to vrátíte backflipem, máte Bandit flip.

 

Pongies

Udělejte ollie a skočte na stěnu tak, že deska směřuje, jako byste chtěli jet nahoru po stěně. A hned z toho

udělejte poloviční Backflip zpátky na zem.

 

Back finger kickflip (heelflip)

V podstatě jako kickflip (heelflip) kopnutej zadním prstem. Udělejte ollie a táhněte zadním prstem prudce do strany

(při kickflipu směrem k sobě, při heelflipu opačně), tak aby se prkno otočilo kolem své podélné osy o 360°.

 

GRABS

 

Indy grab

V nejvyšším bodě ollie chyťte palcem board mezi truckama. Před dopadem nezapomeňte pustit.

 

Nose grab

Udělejte Ollie a chytněte prkno za Nose a než dopadnete tak vraťte prsty zpátky.

 

Tail grab

To samí jako nosegrab, akorát chycený za tail.

 

Airwalk

Palcem chytíte tail a držíte desku palcem a prsteníkem - ukazováček a prostředníček jsou volně natažený a děláte

s nima tzv. Airwalk (vzdušnou chůzi).

 

Benihana

Chytíte desku palcem za nose a držíte ji zároveň ukazováčkem - ostatní prsty jsou natažené ve vzduchu.

 

Christ air

Uděláte vysoký ollie a dáte palec pod desku jako na indy. Ale nechytnete ji - místo toho necháte fošnu spadnout

na palec. Takže fošna leží na vašem palci (kterej je mezi trekama) a nad ní (nedotýkají se jí) jsou ostatní prsty.

 

Madonna

Udělejte nosegrab, ale zadní prst hoďte pod fošnu. Mělo by to vypadat tak, že palcem a ukazováčkem držíte

nose a prostředníček máte po deskou před zadníma trekama.

 

Cannonball

Vlastně tailgrab a nosegrab dohromady. Uděláte ollie, chytnete palcem nose a prsteníček dáte pod tail.

Ukazováček a prostředníček jsou na gripu.

 

 

 

LIPS

 

Mute invert

Postavíte se na malíček (prsty na gripu) a chytnete fošnu jako na indy. Takhle chvilku stůjte a vraťte to.

 

Gymnastic plant

Podobně jako u Mute Invert, stojíte na všech prstech kromě ukazováčku, kterým s palcem držíte desku jako na Indy.

 

Nose stall

Dělá se hlavně na rádiusech a v rampě. Stojíte na kopingu na nosu prkna, jako kdybyste dělali noseslide, ale nejedete.

 

Axle stall

Jako u nosestallu - děláte 50-50, ale nejedete v něm.

 

Blunt to fakie

Jako u nosestallu - děláte blunt, ale nejedete v něm - dobře se vrací kickflipem.

 

Blunt flip out to fakie

Při bluntstallu se zastavíš zadním truckem na kopingu (nic těžkýho), teď ten flip: jak s deskou balancuješ

v kolmé pozici nad kopingem, tak uděláš pohyb ukazovákem do strany a trochu nahoru. Následuje flipnutí

desky a ty pohodově dopadneš do fakie.

 

Rock to fakie

Najedete na koping a přední kola přes něj přehodíte. Chvilku můžete takhle stát a pak trochu sešlápněte tail a vraťte to.

 

Rock and roll

Jako Rock to fakie, ale vracíte to otočením o 180 stupňů - tenhle trik je v podstatě neproveditelnej - museli byste

si vykloubit ruku :-). Rock & Roll se proto dělá jako rock to fakie vrácenej shove-item.

 

Teeth sweeper

Udělejte ollie a ve vzduchu strčte prostředníček pod desku mezi treky. Ukazováček a prsteníček jsou na gripu.

A dopadněte na palec a malíček. Takže to vypadá tak, že stojíte na kopingu palcem a malíčkem (deska je ve směru kopingu)

a na gripu máte prsteníček a ukazováček. Prostředníček je pod deskou.

 

Darkside ride

Najeďte si ke kopingu a otočte si prkno tak, aby bylo trekama nahoru (kickflip, heelflip, backflip...) a dopadněte

jako na Axle stall, ale gripem.

 

 

 

GRINDS

 

50/50 grind

Při tomto grindu jedete na zábradlí po obou trecích.

 

Nose grind

Jedete jen po předním treku - nose by se neměl railu dotýkat.

 

5/0 grind

Jedete jen po zadním treku - tail by se neměl railu dotýkat.

 

Tailslide

Slidujete po tailu.

 

Noseslide

Slideujete po nose-u.

 

Boardslide

Při tomto triku máte rail mezi trekama a slidujete po desce.

 

Bluntslide

Vyskočte a otočte desku o 90 stupňů. Přitiskněte tail na překážku. V tuto chvíli byste měli jet po zadních

kolečkách (otočených o 90 stupňů) a po tailu.

 

Nose bluntslide

Bluntslide po nose-ovej straně.

 

Crooked grind

Vyskočíte a přitisknete přední treky na rail jako na nosegrind, ale necháte prkno trochu vytočený do strany,

zadní kolečka nejsou nad railem.

 

Darkslide

Vyskočte nad rail a otočte desku gripem k railu. Přehoďte ruku nad kolečka a dopadněte na rail gripem,

prsty máte mezi trekama. A na konci to vraťte třeba nějakým flipem.

 

Hang Ten

Nosegrind, ale máte všechny prsty na předku prkna.

 

Big hitter

Bluntslide, ale přední prst hodíte na tail a zadní máte volně vedle.

 

Salad

5-0 trošku vytočenej do strany.

 

Nosegrab tailslide

Udělejte nosegrab a otočte desku o 90 stupňů. Potom tailem dopadněte na rail a pořád držte nosegrab. Pak pusťte palec

a vraťte to jako normální tailslide.

 

Psycho grind

Udělejte darkslide, ale dopadněte na něj jako na nose slide - jedete po gripu přes nose.

 

Neck break grind

Udělejte 50-50 grind, potom to zvedněte do 5-0 grindu a přední prst sundejte z gripu a nechte ve vzduchu.

 

Smith grind

Grajndujete zadnim trekem po railu a přední je mimo. Kraj desky se opírá o rail.

 

Feeble grind

Jako smith, ale naskakuje se na to jakoby přes trubku.

 

Lipslide

Jako boardslide, ale naskočenej přez rail.

 

 

 

MANUALS

 

Tail wheelie (Manual)

Jízda po zadních kolečkách.

 

Nose wheelie (nose manual)

Jízda po zadních kolečkách. Popř. one finger nose manual (jenom s jednim prstem), nebo one wheel nose manual

(jenom po jednom kolečku).

 

Casper

Dejte prsty jako na kickflip - na zemi otočte desku tak, abyste měli grip na zemi a stáli na tailu. Přední prst je pod

gripem a drží desku, zadní je na tailu. Vrací se tak, že odděláte zadní prst a předním to otočíte zpátky.

 

Anticasper

Casper, ale jedete v něm na opačnou stranu - jedete po nosu.

 

Primo

Deska je na hraně a vy stojíte na kolečkách. Dá se v tom i grindovat.

 

 

 

Poslední aktualizace: 19.dubna 2004

FeE_ChEcKâ

Jsi . návštěvník.

TOPlist